Leerhuis: BIJBELSE VROUWEN

leerhuisgroepen

In Leerhuis 8 staan een aantal vrouwen uit de Bijbel centraal.
Zowel uit Oud als Nieuw Testament. Bekend en minder bekend. Moedige vrouwen met een groot geloof. Sterke vrouwen die voor ons een voorbeeld zijn. In dit Leerhuis willen we die vrouwen beter leren kennen en ook ontdekken hoe zij vandaag ons geloofsleven kunnen inspireren.

In de zeven groepsbijeenkomsten komen volgende figuren aan bod:

 1. Maria van Magdala

 2. Tamar

 3. Maria

 4. Ruth

 5. Eva

 6. Vrouwen rond Mozes

 7. Martha en Maria

voor alle groepen samen:

Startbijeenkomst
Dinsdag 20 september 2016 om 19.30 uur in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Slotbijeenkomst
Dinsdag 16 mei 2017 om 19.30 uur in de H. Godelieve kerk in Roeselare

 

Je bent welkom in het Leerhuis als je je Bijbelse kennis wil verdiepen of als je wil kennismaken met enkele teksten uit Oud en Nieuw Testament.

In elke pastorale eenheid of federatie van het bisdom Brugge kan je terecht bij een Leerhuisgroep. Je gaat samen zeven beurten op weg. Er is ook een start- en een slotbijeenkomst voorzien met alle deelnemers van het Leerhuis.

Elke bijeenkomst in de groep verloopt volgens eenzelfde stramien. Eerst maken we tijd om met veel aandacht enkele Bijbelteksten te lezen. We willen rustig op het spoor komen van wat geschreven staat. Na een eerste uitwisseling is er tijd voor uitleg en duiding.

De groepsbegeleider brengt de nodige achtergrondinformatie en schetst de context zodat we de Bijbelteksten zo goed mogelijk begrijpen.

Daarna is er ruim tijd voor gesprek en uitwisseling. Via diverse methodieken willen we dieper in de teksten doordringen. Er wordt nagegaan hoe ze ons inspireren om vandaag als christen te leven. Elke beurt wordt afgerond met een moment van samen bidden.

Alle deelnemers krijgen een werkmap met teksten, uitleg en achtergrondinfo, vragen en suggesties voor de uitwisseling en gebeds- teksten.

Het Leerhuis staat open voor een breed publiek:

 •   voor wie zelden of nooit in de Bijbel lezen

 •   voor jongeren en volwassenen die zich afvragen wat de Bijbelwoorden met hun leven te

  maken hebben

 •   voor wie vertrouwd zijn met de Bijbel en op

  zoek zijn naar meer inzicht

 •   voor wie inspiratie zoeken om te verkondigen

  “De studie van de Heilige Schrift dient voor alle gelovigen vlot toegankelijk te zijn”, schrijft paus Franciscus in Evangelii gaudium (175).
  Het Leerhuis voor geloof en pastoraal wil velen de kans bieden om zich te vormen in het beluisteren van Gods Woord. We willen ingaan op de vraag van de paus om ons hart te openen voor de zo kostbare schat van het geopenbaarde Woord.

  We hopen dat velen op deze uitnodiging zullen ingaan. We zijn ook dankbaar als je mensen aan- spreekt om deel te nemen aan dit vormingsproject.